STAVÍME NA BUDOUCNOSTI

 

TGA Development s. r.o. je nová regionální developerská a obchodní společnost, přesto však se silným a stabilním zázemím. Zakladatelé mají za sebou založení, vedení a rozvoj společnosti, která se během 15 let své existence stala jedním z lídrů v oblasti dopravního značení a dodávkách bezpečnostních prvků v dopravě. 

 

Naše společnost si dala za cíl realizaci projektu residenční a obchodní lokality Nová Kasárna. Projekt Nová Kasárna je nám blízký svým umístěním a vztahem k regionu. Je výzvou ke zlepšení kvality života ve městě, aktivní při tvorbě nových pracovních míst a také snahou o zpomalení či zamezení odlivu mladých obyvatel do jiných měst.